Sortext Hizmetleri Sipariş Formu

Son Güncelleme: 1 Ocak 2022

İşbu SORTEXT HİZMETLERİ SİPARİŞ FORMU (“Sipariş Formu”), Bilişim Vadisi Deniz Cad. No: 143/5/21 Gebze 41400 Kocaeli adresinde mukim 0620054702900016 MERSİS sicil numaralı Metin Madenciliği Yazılımları A.Ş. (“Şirket”) ile aşağıda belirtilen müşteri (“Müşteri”) arasında ______ tarihinde imzalanmıştır.

Bu Sipariş Formu, bu linkte bulunan SORTEXT HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz, bölünmez ve yasal olarak bağlayıcı bir parçasıdır. Şirket ve Müşteri, bu Sipariş Formu’nu imzalamakla, Sözleşme'yi akdettiklerini ve Sözleşme'ye hukuken bağlı olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1. TARAFLAR

Şirket: Metin Madenciliği Yazılımları A.Ş.
Adres: Bilişim Vadisi Deniz Cad. No: 143/5/21 Gebze 41400 Kocaeli
Vergi No: ******
Yetkili: ******
Unvan: ******
E-posta: ******

Müşteri: ______
Adres: ______
Vergi No: ______
Yetkili: ______
Unvan: ______
E-posta: ______

2. KULLANIM KOŞULLARI

Hizmetler: 1️⃣ Müşteri’nin Web Mağazası verilerinin yapay zeka teknolojisiyle analizi ve işlenmesi. 2️⃣ Müşteri’nin Web Mağazası’ndan bir alışveriş yapmadan ayrılmaya yönelen ziyaretçilere gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş akıllı fırsatlar sunulması. 3️⃣ Müşteri’nin Web Mağazası ziyaretçilerini müşterilere dönüştürmek için benzeri kişiselleştirilmiş dijital hizmetlerin analizi, işlenmesi, üretimi ve sağlanması.

Web Mağazası: ______

Deneme Süreci: 1️⃣ Müşteri, Deneme Süresi boyunca Hizmetler’i Web Mağazası’nda serbestçe kullanma hakkına sahip olacaktır. 2️⃣ Deneme Süresi, Şirket’in Hizmetler’i Müşteri’nin Web Mağazası’nda kullanıma hazır hale getirmesini takiben, Müşteri’nin belirlediği tarihte başlayacaktır. 3️⃣ Deneme Süresi’nin ardından, Müşteri Hizmetler’i kullanmaya devam etmek isterse, Sözleşme hükümleri dahilinde kullanabilecektir.

Deneme Süresi: 14 (on dört) gündür.

Kurulum Ücreti: Feragat edilmiştir.

Deneme Ücreti: Feragat edilmiştir.

Minimum Ücret: Feragat edilmiştir.

Hizmet Ücreti: Müşteri’nin web analitiği (Google Analytics) verilerine göre, Müşteri’nin Web Mağazası’nda Hizmetler’in kullanımı yoluyla elde edilen toplam satış gelirlerinin %5’i (yüzde beş) + KDV’dir.

Fatura Periyodu: Her ayın son günü itibariyle, aylıktır.

Ödeme Vadesi: 15 (on beş) gündür.

3. YETKİLİ İMZALAR

Şirket: ______

Müşteri: ______

Spread the word